Súťaž o festivalové vstupenky

Všetkým ďakujeme za účasť v našej súťaži.
Výhercom blahoželáme - vstupenky si môžete prevziať v našom infostánku!

6.11.2017 - Tretie kolo súťaže

Peter „Becko“ Ondrejovič z Beckova bude hosťom festivalu v sobotu večer. O ktorej krajine nám bude najmä rozprávať?

Meno vylosovaného výhercu: Marián Zverbík

5.11.2017 - Druhé kolo súťaže

V piatok večer nám príde o svojich zážitkoch porozprávať Jana Henychová z Českej republiky. Čomu sa Jana venuje?

Meno vylosovaného výhercu: Jana Pagáčová

4.11.2017 - Prvé kolo súťaže

Vo štvrtok bude hosťom festivalu Peter Hámor - prvý Slovák, ktorý získal Korunu Himalájí. Ktorý vrchol z himalájskych osemtisícoviek bol jeho prvým?

Meno vylosovaného výhercu: Mária Zahoranská