Umenie a šport v živote telesne postihnutých

Prehľad hlavných podujatí sekcie Umenie a šport v živote telesne postihnutých:

 

MULTIMEDIÁLNE PREZENTÁCIE HOSTÍ


Prezentácia špičkových výkonov hendikepovaných ľudí prostredníctvom umeleckých prostriedkov (filmová projekcia, audio-vizuálne prezentácie spojené s besedami)

 • *   Jozef Metelka / SK
  28. september 2017 / 19.00 / klub Lúč, Trenčín
  Multimediálna prezentácia päťnásobného majstra sveta v cyklistike a paralympijského medailistu
 • *   Jan Říha a Jan Trávníček / CZ
  7. november 2017 / 19.00 / klub Lúč, Trenčín
  Multimediálna prezentácia nevidomého horolezca Jana Říhu a najúspešnejšieho českého himalájistu súčasnosti Jana Trávníčka, ktorí v r. 2016 absolvovali expedíciu na 6. najvyšší vrch sveta – Cho Oyu.
 • *   Vojtech „Belo“ Špišák / SK
  10. november 2017 / 15.50 / klub Lúč, Trenčín
  Prezentácia ambasádora kolobežkovej kampane zameranej na šírenie informácií o darcovstve kostnej drene a krvotvorných buniek, spojená s projekciou filmu „Dobrák od kosti“.
 

PROJEKCIE FILMOV

9. – 11. november 2017 / filmové bloky kino Hviezda, klub Lúč, Trenčín

prezentácia filmov, ktorých umeleckou témou sú výkony fyzicky hendikepovaných ľudí

 

INTERAKTÍVNE WORKSHOPY, TVORIVÉ DIELNE, ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY

9. – 11. november 2017 / filmové bloky kino Hviezda, klub Lúč, Trenčín

prezentácia filmov, ktorých umeleckou témou sú výkony fyzicky hendikepovaných ľudí

 • *   Tvorenie Na Ceste
  4. november 2017 / 15.00 – 17.00 / kaviareň Na ceste, Matúšova ulica, Trenčín
  tvorivý worskshop spojený diskusiou v kaviarni, ktorá je chránenou dielňou klientov s mentálnym postihnutím
 • *   Pomysli na zmysly
  11. november 2017 / 15.00 – 17.00 / kino Hviezda, Trenčín
  workshop inšpirovaný princípmi Montessori pedagogiky, zameraný na zážitok hry a poznávania známeho sveta neznámym spôsobom, t.j. s určitým zmyslovým obmedzením.
 • *   Lezenie naslepo
  11. november 2017 / 10.00 – 13.00 / Jaselská ulica, Trenčín
  zážitkové pohybové aktivity, spojené so skúsenosťou fyzického obmedzenia
 

VÝSTAVY

 • *   Cho Oyu 2016
  9. - 11. november 2017 / kino Hviezda, Trenčín
  výstava fotografií z expedície Cho Oyu 2016, ktorej sa zúčastnil nevidomý horolezec Jan Říha
 • *   Hendikepovaní športovci
  9. - 11. november 2017 / klub Lúč, Trenčín
  výstava víťazných prác umeleckej súťaže študentov
 

OCENENIE VÍŤAZOV VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

 • *   7. november 2017 / klub Lúč, Trenčín
  vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže a záverečných prác workshopov študentov Strednej umeleckej školy, zameraných na stvárnenie zvládania bariér fyzického postihnutia umeleckým spôsobom.
 
 

Sekcia UMENIE A ŠPORT V ŽIVOTE TELESNE POSTIHNUTÝCH je realizovaná v rámci projektu „HoryZonty - festival dobrodružných filmov – 4. ročník sekcie Umenie a šport v živote telesne postihnutých“, ktorý je spolufinancovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.