Workshop Tvorenie Na Ceste – report

Workshop Tvorenie Na Ceste – report

Workshop Na Ceste prebiehal v spolupráci s Domovom sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce. V zrekonštruovaných priestoroch historickej budovy Katovho domu sa ho zúčastnilo približne 65 účastníkov. Deti aj dospelí si vysúšali viacero z pripravených aktivít a v príjemnej tvorivej atmosfére vznikli mnohé zaujímavé a originálne diela. Na programe bolo vytváranie pozdravov a pozvánok, spoločná výroba pamätných medailí pre účastníkov sprievodných podujatí festivalu, kreslenie na kamene, stavanie kamenných mužíkov či Kvíz Na Ceste.

Klienti DSS sa zapojili prípravou a tvorbou materiálu na medaile a výrobou originálnych umeleckých výrobkov, ktoré sa stali súčasťou výstavy. Deti materských a základných škôl prispeli na výstavu svojimi výtvarnými dielami na tému Dobrodružstvo v prírode.

Okrem samotných aktivít sa v priebehu workshopu mohli návštevníci nenúteným a prirodzeným spôsobom zoznámiť s prácou ľudí v chránenom prostredí. Pre väčšinu detí, ale aj dospelých to bol prvý kontakt so zariadením umožňujúcim uplatnenie ľuďom s mentálnym postihnutím. Účastníci workshopu tak mali možnosť zažiť a vnímať ochotu, záujem a odhodlanie s akým sa ľudia so zdravotným znevýhodnením snažia uplatniť.

Tvorenie Na Ceste sa uskutočnilo vďaka spolupráci s Domovom sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce a Rotary Clubom Trenčín Laugaricio. Poďakovanie patrí aj klientom DSS ako aj všetkým zúčastnením, ktorí veľkou mierou prispeli k príjemnej atmosfére celého podujatia.

Workshop bol súčasťou projektu HoryZonty - festival dobrodružných filmov – 4. ročník sekcie Umenie a šport v živote telesne postihnutých, ktorý je spolufinancovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.