Pomysli na zmysly

Pomysli na zmysly

Čo všetko nám hovoria naše zmysly? A ako dobre im dokážeme porozumieť?

Zážitkové aktivity, zamerané na rozvíjanie zmyslového vnímania pre deti a ich rodičov pripravil Montessori klub v Trenčíne v sobotu popoludní na poschodí Kina Hviezda.

Fotografie: