Pumptracková dráha

Kúzelné uzlenie

Uzlov je veľmi veľa, ale pre horolezectvo stačí poznať niekoľko základných, musíme ich však dokonale ovládať. Vedieť uviazať základné uzly však nie je na zahodenie ani v prípade, že nie ste horolezec... 

Na kúzelnom uzlení sa môžete naučiť viazať:
• osmičkový uzol
• dračiu slučka
• lodný uzol
• polovičný lodný uzol
• Prusíkov uzol
• vodcovský uzol

Uzlíky sa dajú využiť aj na výrobu šperkov - náušníc, náhrdelníkov, či príveskov. Inšpirovať sa môžete v obchodíku ~jargas~.

Fotografie: