Festival dobrodružných filmov HoryZonty

Cieľom festivalu je propagovať zdravší životný štýl, aktívny spôsob trávenia voľného času, ekologické témy a humanistické hodnoty.

Umelecké filmové spracovanie týchto tém každoročne osloví približne 4500 divákov.

Festival vo výraznej miere propaguje outdoorové športy. V prvom rade športové aktivity spojené s horami, najmä horolezectvo, ktoré je jednou z kľúčových tém a v programovej štruktúre festivalu sa objavuje v podobe viacerých slovenských a zahraničných filmov s horolezeckou tematikou, ako aj multimediálnych prezentácií významných osobností horolezectva. Funkciu osvety v oblasti histórie slovenského horolezectva vynikajúco plní špeciálna sekcia festivalu, zložená zo starých filmov, mapujúcich československé expedície 70. a 80.rokov. Súčasťou sprievodného programu sú aj špecifické workshopy zamerané napríklad na záchranu života v horskom prostredí, či prevenciu lavínového nebezpečenstva.

Ďalšími športmi, ktoré sú zastúpené v programe festivalu sú skialpinizmus, freeriding, slacklining, kajakovanie, horská cyklistika, beh a rôzne ďalšie formy outdoorových a adrenalínových aktivít.

Umelecké spracovanie špičkových športových výkonov hendikepovaných športovcov sa festivalu darí prostredníctvom špeciálnej sekcie Umenie a šport v živote telesne postihnutých.

Festival dobrodružných filmov HoryZonty 2017

Partneri:

© 2017 HoryZonty All Rights Reserved