Vyhlásenie fotosúťaže alebo Poď do toho!

Zasielať prosíme len fotografie s outdoorovou tematikou (zachytávajúce napr. outdoorové športy, živočíchy, zaujímavé momenty z ciest...). Fotografie posielajte v požadovanom formáte spolu s vyplnenou prihláškou na e-mailovú adresu: fotosutaz@horyzonty.sk.

Očakávame najmä zábery zachytávajúce akciu, ale určite nás prekvapíte aj menej tradičným spracovaním témy. Tešíme sa na vaše nápady a zážitky zvečnené fotoaparátom. Či už budú na nich ľudia, zvery alebo zaujímavé úkazy prírody, poďte do toho.

Vybrané fotografie ako vždy vytlačíme a vystavíme počas festivalu. O tom, ktoré fotografie sa dostanú do užšieho výberu, ako aj o víťazoch, rozhodne porota.

Podmienky a pravidlá fotosúťaže

   Podmienky súťaže

   Prihláška

Dôležité informácie:

  • Uzávierka fotosúťaže: 13.10.2017
  • Výstava vybraných fotografií: 9.-11.11.2017
  • Téma fotosúťaže: Poď do toho!

 

  Kontaktná osoba:

Mária Dutková
tel: +421 903 770 896
e-mail: info@horyzonty.sk

 

  Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín
Slovensko

Partneri:

© 2017 HoryZonty All Rights Reserved