Podmienky fotosúťaže

1. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek. Každý autor môže do súťaže prihlásiť maximálne tri fotografie, ktoré zodpovedajú danej téme. Porota bude hodnotiť fotografie jednotlivo, nie ako sériu.

2. Téma vyhláseného ročníka: "Poď do toho!". Uchopenie témy je na samotných autoroch.

3. Fotografie je potrebné zaslať mailom v dvoch veľkostiach (náhľad a tlač):

Náhľad: v rozlíšení 72 dpi vo formáte JPG a treba ich označiť ako: „priezvisko-meno-autora-nahlad1“, „priezvisko-meno-autora-nahlad2“, „priezvisko-meno-autora-nahlad3“.
Tlač: v rozlíšení optimálne 300 dpi (min. 200 dpi) vo formáte JPG (s rozmermi kratšej strany 30 cm)

a treba ich označiť ako: "priezvisko-meno-autora-1", "priezvisko-meno-autora-2", "priezvisko-meno-autora-3".

4. Prihlášky do súťaže a súťažné fotografie je potrebné odoslať do 13. októbra 2017 na adresu: fotosutaz@horyzonty.sk. Do predmetu vložte heslo „fotosúťaž“ a Vaše meno.

5. Súťažiaci zaslaním fotografií do súťaže potvrdzuje, že do súťaže prihlasuje svoje autorské fotografie a že prihlásené diela sú oslobodené od práv tretej osoby. Prihlásením sa do súťaže zároveň vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže a s prípadným ďalším použitím fotografií pri propagácií nasledujúcich ročníkov festivalu.

6. Štyridsať najlepších fotografií, ktoré určí trojčlenná porota bude vystavených na festivale počas celého jeho konania. Z nich určí tá istá porota aj troch víťazov a víťaza celkovej ceny Grand prix. Mená výhercov budú zverejnené na festivale, takisto budú zverejnené na internetovej stránke podujatia. Víťazi dostanú hodnotné ceny.

7. Snímky prezentované na výstave počas festivalu HoryZonty 2017 (9. – 11. novembra 2017) vytlačí usporiadateľ súťaže na kvalitný fotopapier na svoje náklady. Náhľady 40-tich najlepších fotografií spolu s menami autorov budú zverejnené aj na internetovej stránke www.horyzonty.sk.

8. Termíny:

• uzávierka súťaže: 13. október 2017

• vyhlásenie víťazov: 9. – 11. november 2017

9. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel a podmienok súťaže.

 

Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín.

 

  Kontaktná osoba:

Mária Dutková
tel: +421 903 770 896
e-mail: info@horyzonty.sk

 

  Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín
Slovensko