Foto porota

Mgr.art Veronika Hricková

Narodila sa 31.10.1987 v Trenčíne. Chodila na Strednú umeleckú školu, kde vyštudovala odbor propagačná grafika. Grafikou pokračovala v bakalárskom štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V rámci školy absolvovala jeden semester na Iceland Academy of the Arts. Magisterské štúdium ukončila na Vysokej škole výtvarných umení v odbore grafika. V jej prácach figuruje koncept a digitálna fotografia, ktorú upravuje a pretvára v rôznych výtvarných technikách. Klasickú fotografiu aplikuje pomocou striebornej emulzie na keramiku.

Vo voľnom čase rada cestuje a športuje, takže jej fotografie majú skôr reportážny charakter.

Pracuje v Základnej umeleckej škole, kde učí výtvarnú výchovu.

Mgr.art Štefan Oliš

Narodil sa 7.4.1987 v Trenčíne, kde aj v súčasnosti tvorí a žije. Po absolvovaní Strednej umeleckej školy v Trenčíne rok pracoval v reklamnej agentúre Q-EX ako grafický dizajnér. Následne študoval na Trnavskej univerzite Animáciu výtvarného umenia pod vedením pedagógov, ako Blažej Baláž, Michal Moravčík, Cyril Blažo, Roman Gajdoš. Po skončení bakalárskeho štúdia pokračoval v magisterskom štúdiu na Akadémií umení v Banskej Bystrici na Výtvarnej fakulte v Ateliéri digitálnych médií pod vedením Michala Murina. Už počas vysokej školy sa venoval rôznym aktivitám z oblasti súčasného umenia a kultúry, nielen ako vystavujúci autor, ale aj ako kurátor či organizátor. V roku 2009 sa stal zakladajúcim členom občianskeho združenia TRAKT, v ktorom je v súčasnosti štatutárom. TRAKT sa od svojho vzniku venuje výtvarnému umeniu, zameranému hlavne na digitálne médiá, ale aj rôznym intermediálnym presahom v intenciách súčasného tanca, filmu a pod. Okrem toho učí na Strednej umeleckej škole a venuje sa vlastnej tvorbe a projektom v oblasti výtvarného umenia, videa a fotografie. Oliš sa vo svojej tvorbe venuje videoartu, interaktívnym inštaláciám, zvukovým inštaláciám, umeleckým akciám, objektom, no i maľbe a grafike. Prostredníctvom svojej širokospektrálnej tvorby sa snaží často so sarkazmom a iróniou primäť divákov k zamysleniu sa nad ľudským životom, jeho hodnotou, zmyslom a medziľudskými vzťahmi, paradoxmi v spoločnosti a kritike systému.

MgA. Zuzana Jargašová

Fotografii sa venuje popri cestovateľských potulkách, horolezeckých výjazdoch a objavovaní nových tvárí sveta. Keďže lezenie a cestovanie sú jednými z jej veľkých vášní, tieto témy sa objavujú aj v jej fotografickej tvorbe. Objektívom zachytáva napätie pri prelezoch, ale i pokoj nedotknutej krajiny. Je absolventkou Fakulty umění v Ostrave, na katedre kresby a grafiky, a tak i vo fotografií hľadá línie a tvary, ktoré by bolo možné použiť i do klasicky tlačených grafík či ilustrácií. Rada spája rôzne techniky tvorby, z ktorých vznikajú autorské knihy.